Ski Coaching / Ski lesson

Wil jij skileraar worden? Maar ben je er niet zeker van of je goed genoeg kunt skiën? Heb je al een skileraar diploma maar wil je proberen het volgende diploma te behalen? Meld je dan aan voor mijn Ski Coaching les en ik help je om het gewenste niveau te bereiken voor een succesvolle deelname aan een opleiding tot skileraar.

Het maakt niet uit of je gaat deelnemen aan de opleiding NSI (Nationaal Snowsport Instructor) of Skileraar niveau 2 of 3 in Nederland of de Anwärter of Landes opleiding in Oostenrijk. Wanneer jij je optimaal wilt voorbereiden op een succesvolle deelname aan een van deze opleidingen, dan ben je bij mij aan het juiste adres voor Ski Coaching op maat.

Ervaring en expertise

Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van aanstaande en reeds gevorderde skileraren op weg naar hun droombaan als Skileraar. Drie seizoenen ervaring bij de grootste skischool in Obertauern en twee seizoenen bij SnowWorld Zoetermeer neem ik mee naar jouw begeleiding.

In Oostenrijk werk ik jaarlijks meer dan 75 nieuwe skileraren in voor CSA Skischule Silvia Grillitsch. Daarnaast ben ik actief voor de CSA Academy, de interne skileraar opleiding van de skischool, bij het organiseren, vormgeven en uitvoeren van het wekelijkse CSA Academy programma. CSA skischule Silvia Grillitsch telt in het hoogseizoen meer dan 120 ski- en snowboardleraren van alle niveaus en nationaliteiten. Ik ben belast met het begeleiden en trainen van deze skileraren gedurende het gehele seizoen.

Bij SnowWorld Zoetermeer verzorg ik privé- en groepslessen aan kinderen en volwassenen op alle ski niveaus.

Aanpak

Op basis van jouw skivaardigheden en de gewenste te volgen skileraar opleiding maken we een persoonlijk programma. Dit programma bereid je zo goed als mogelijk voor op een succesvolle deelname aan de door jou te volgen opleiding tot skileraar. Het programma richt zich op twee belangrijke elementen: eigen skivaardigheid en skischool skiën.

Programma en kosten

Ski Coaching is anders dan gewoon skiles. Tijdens de coaching sessie(s) wordt er naast de skitechnische verbeteringen ook aandacht besteed aan bewegingsleer en de verschillende manieren waarop deze twee samen didactisch verantwoord onderricht kunnen worden.

Een gemiddeld programma bestaat uit twee sessies van twee uur op dag één en een afsluitende evaluatie sessie van anderhalf uur op dag twee. Het programma vindt dus op verschillende dagen plaats in de skihal van SnowWorld Zoetermeer. Afhankelijk van de vooruitgang en behoefte kan er een hele of halve sessie bijgeboekt worden. Ski Coaching levert het beste resultaat op wanneer er na de eerste sessie van twee maal twee uur, zelfstandig in de skihal getraind wordt. Na deze trainingsperiode volgt dan de afsluitende evaluatie sessie. De Ski Coaching in de skihal levert het meeste resultaat op waneer dit in de ochtend op doordeweekse dagen plaatsvindt (‘s avonds en in het weekend is het vaak erg druk).

Kosten

programma 2×2 uur + 1,5 uur evaluatie: 250,- euro

1/2 programma 2 uur + 1 uur evaluatie: 125,- euro

prijzen zijn exclusief baantoegang en eventueel materiaalhuur

Skimateriaal advies

Ski Coaching verzorgt ook op maat advies t.a.v. aanschaf skimateriaal. Kosten bedragen 50,- euro per consult en begeleiding.

Info en boekingen

Erik Molen; @erikmolen ; +31652751067 ; +43676541911 ; erikmolen@beniknouzodom.nl

De weg naar een diploma skileraar

Er zijn verschillende aanbieders in Nederland die opleidingen en examens om skileraar te worden aanbieden. De meeste bewandelen de Oostenrijkse weg, simpelweg omdat het Oostenrijkse diploma toegankelijk is voor iedereen die redelijk kan skiën. De Franse of Italiaanse weg is ingewikkelder en over het algemeen langer. Zeker de landen die de Eurotest (reuzenslalom op tijd) als toelatingseis hebben tot de opleiding zijn lastiger te bewandelen. Natuurlijk kun je ook via de Nederlandse Skivereniging je diploma’s behalen maar uiteindelijk zit hier ook een Oostenrijks luchtje aan. Ik zet de verschillende aanbiedersneven op een rijtje.

Snowsportsacademy Nederland biedt de verschillende Oostenrijkse diploma’s aan.

Snowsports Nederland biedt ook de verschillende Oostenrijkse diploma’s aan inclusief baangarantie bij een Oostenrijkse skischool.

Snowminds biedt de Oostenrijkse diploma’s aan en geeft ook ondersteuning in het vinden van een baan en begeleidt je tijdens je werk op een skischool.

Snowlife biedt opleidingen aan in Oostenrijk en Canada.

Nederlandse Skivereniging biedt opleidingen aan die een Nederlands skileraar diploma opleveren (waarmee je zowel in Nederland als Oostenrijk kunt werken voor een skischool).

Ski Coaching / Ski lesson


Do you want to become a ski instructor? But you are not sure if you can ski well enough? Do you already have a ski instructor diploma but want to try to get the next level diploma? Sign up for my Ski Coaching lesson and I will help you to reach the desired level for a successful participation in a ski instructor training.

It does not matter whether you are going to participate in the NSI (National Snowsport Instructor) or Ski Instructor level 2 or 3 course in the Netherlands or the Anwärter or Landes course in Austria. If you want to prepare yourself optimally for a successful participation in one of these courses, then you have come to the right place for tailor-made Ski Coaching.

Experience and expertise


I have extensive experience in guiding upcoming and advanced ski instructors on their way to their dream job as a ski a ski instructor. I bring three seasons of experience at the largest ski school in Obertauern and two seasons at SnowWorld Zoetermeer to your guidance.

In Austria I train more than 75 new ski instructors for CSA Skischule Silvia Grillitsch every year. In addition, I am active for the CSA Academy, the internal ski instructor training of the ski school, in organizing, designing and executing the weekly CSA Academy program. CSA ski school Silvia Grillitsch has more than 120 ski and snowboard instructors of all levels and nationalities during the high season. I am responsible for supervising and training these ski instructors throughout the season.

At SnowWorld Zoetermeer I provide private and group lessons to children and adults at all ski levels.

Approach

Based on your ski skills and the desired ski instructor training to follow, we create a personal program. This program prepares you as well as possible for a successful participation in your training as a ski instructor. The program focuses on two key elements: own skiing skills and ski school skiing.

Program and costs

Ski Coaching is different from ordinary ski lessons. During the coaching session(s), in addition to the technical improvements, attention is also paid to kinematics and the different ways in which these two can be taught together in a didactically sound manner.

An average program consists of two sessions of two hours and a final evaluation session of one and a half hours. The program takes place on different days in the ski hall of SnowWorld Zoetermeer. Depending on the progress, an aditional whole or half session can be booked. Ski Coaching produces the best results when you train independently in the ski hall after the first session of two times two hours. After this training period, the final evaluation session follows.

Cost

program 2×2 hours + 1.5 hour evaluation: 250,- euro

1/2 program 2 hours + 1 hour evaluation: 125,- euro

prices are exclusive of skihall access and any equipment rental

Ski equipment advice


Ski Coaching also provides tailor-made advice regarding the purchase of ski equipment. Costs are 50,- euros per consultation.

Info and bookings
Erik Molen; @erikmolen ; +31652751067 ; +43676541911 ; erikmolen@beniknouzodom.nl

The road to a ski instructor diploma

There are several providers in the Netherlands that offer training and exams to become a ski instructor. Most follow the Austrian path, simply because the Austrian diploma is accessible to anyone who can ski reasonably well. The French or Italian road is more complicated and generally longer. Certainly the countries that have the Eurotest (giant slalom on time) as an admission requirement for the training are more difficult to navigate. Of course you can also obtain your diplomas through the Dutch Ski Association, but in the end there is also an Austrian air to it. I’ll list the different providers cousins.

Snowsportsacademy Nederland offers the various Austrian diplomas.

Snowsports Nederland also offers the various Austrian diplomas including a job guarantee at an Austrian ski school.

Snowminds offers the Austrian diplomas and also provides support in finding a job and guides you during your work at a ski school.

Snowlife offers training in Austria and Canada.

Nederlandse Skivereniging offers courses that lead to a Dutch ski instructor diploma (which allows you to work for a ski school in both the Netherlands and Austria).

Seizoen 22/23 voorbij

Inmiddels al bijna weer een maand thuis in Den Haag en eindelijk tijd om het skileraar Obertauern blog van seizoen 2022/2023 af te ronden. Wanneer je weer terug bent thuis op het eigen honk, kun je een beetje reflecteren op het afgelopen seizoen. Van 24 november 2022 tot en met 25 april 2023 had ik wederom het genoegen om in het mooie Obertauern in Salzburgerland Oostenrijk bij de skischool CSA Silvia Grillitsch te mogen doen wat ik het liefste doe; skiën. Als allroud seizoen skileraar, met uitstapjes naar Langlauf en Schneeuwschoen wandelen, heb ik het voorrecht om vijf maanden per jaar in de Alpen te wonen, werken en leven. Het bergleven maakt mij intens gelukkig!

Opgehaald en naar huis

Dit seizoen sloot ik af samen met mijn lieve vrouw Gabriela. Zij kwam, met de trein, naar Oostenrijk om mij in Salzburg op te halen. Wij hebben enkele dagen in Salzburg doorgebracht en ik kan een ieder aanraden om deze mooie stad te beleven. Het mooie centrum, de winkels, restaurants en cafés zijn meer dan de moeite waard.

Ausbildung

Bij CSA Silvia Grillitsch hechten we veel waarde aan het ondersteunen van onze leraren in het verder verbeteren en ontwikkelen van hun skivaardigheden. Daarvoor hebben we de CSA Academy opgericht en steken we veel tijd en moeite in het verder opleiden van de Ski- en Snowboardleraren. De wekelijkse trainingen leiden er idealiter toe dat onze leraren nog beter onze klanten les kunnen geven. Niet alleen op ski technisch gebied maar ook op didactisch gebied. Doel is om onze klanten een kwalitatief goed aanbod te bieden en ze aan de skischool te binden zodat zij volgend jaar of de volgende jaren weer bij ons terugkomen. De CSA Academy zorgt ervoor dat bij aanvang van het seizoen al onze leraren op een kwalitatief hoog niveau les kunnen geven. Tijdens het seizoen wordt er gewerkt aan het verhogen van het ski-niveau en het uitbreiden van de gereedschapskist van onze leraren met oefeningen, lesvormen, gebruik van hulpmiddelen en didactische vaardigheden. Met de CSA Academy verhogen we niet alleen de kwalitatieve output van de skischool maar weten we ook leraren aan de skischool te binden zodat zij volgend seizoen weer bij ons les komen geven.

Deze winter hebben we aan het begin van het seizoen extra geinvesteerd in enkele nieuwe leraren zodat zij goed les konden geven. Enkele hebben mede hierdoor alsnog hun Anwärter diploma gehaald. Gedurende het seizoen hebben meerdere leraren succesvol een vervolg skileraar diploma behaald. Landes1, Landes2, Alpinekurs, Aufnahme prüfung Staatlich en Skiführer zijn de verschillende diploma’s die behaald zijn. Wij zijn hier enorm trots op.

Ik heb samen met 11 CSA Silvia Grillitsch collega’s van 15-25 april in Obertauern bij de SBSSV deelgenomen aan de Landes1 opleiding. De totale groep bestond uit 40 skileraren waarvan de meeste afkomstig waren van de skischolen in Obertauern. Van onze groep heeft één collega het diploma helaas niet gehaald. Van de andere skischolen was het slagingspercentage minder hoog. Voor ons een duidelijk teken dat onze investeringen in onze leraren lonen. Vorig jaar moest ik na vier dagen cursus geblesseerd opgeven. Dit speelde voor mij zeker mee in mijn beslissing om toch deel te nemen. Het meeste keek ik op tegen de Mogul of Bückel proef. Gelukkig bestaat het praktisch examen uit drie verschillende afdalingen en mag je een afdaling onvoldoende afsluiten. Ik heb dus gegokt op het goed skiën van de twee andere afdalingen (dynamisch korte- en dynamisch lange bochten) en het positief afronden van het theorie examen en de proefles. Van de 40 deelnemers was ik de oudste (55 jaar) en de eerst volgende oude rot was 10 jaar jonger (en heeft het diploma niet gehaald). Bij het indelen van de vier groepen op dag een belandde ik in de top groep met de 10 sterkste skiers. Mijn groep leverde de eerste en tweede cursus beste skiërs op. Met waanzinnige goede scores (1, 1, 1 zoon van de eigenaar van de skischool in Mauterndorf en 1, 2, 1 Mattis (collega CSA Grillitsch); (1 is het hoogse en 5 het laagste)). Ik voeg daar gekscherend aan toe ook de cursus beste skiër boven de 45 jaar. En daar ben ik verdomd trots op!

Gruppe Maex
SBSSV landes1 Obertauern april 2023 Gruppe Maexx

Snowdump

In eerdere blogposts dit seizoen heb ik regelmatig geschreven over de hoeveelheden sneeuw of het gebrek eraan. Dit seizoen was wat dat betreft vreemd omdat we aan het einde van het seizoen behoorlijk vaak nieuwe grote hoeveelheden sneeuw hebben gekregen. Tijdens de Landes1 cursus heeft het van de 10 dagen 8 dagen gesneeuwd. Aan het einde van het seizoen hebben we in totaal denk ik wel 1,5 meter sneeuw gekregen. Mijn angst om al begin april met een sneeuw tekort te komen kwam wat dat betreft gelukkig niet uit.

May we have your votes?

Ter afsluiting van dit skiseizoen kan ik zeggen dat het een goed seizoen is geweest. We hebben veel gasten mogen ontvangen, veel nieuwe leraren mogen begroeten en wat sneeuw betreft een redelijk seizoen gehad. Omdat Obertauern relatief hoog ligt (1700 meter) en een van Oostenrijks sneeuwzekerste skigebieden is, was het toch een succesvol seizoen. Tot eind april hebben we les kunnen geven. Volgend seizoen ben ik weer terug in Obertauern. Ook weer voor het gehele seizoen maar komend seizoen ga ik in de rustige perioden (januari en in maart) enkele keren kort terug naar huis. Vijf maanden onafgebroken van huis is erg lang. Volgend seizoen zal ik me weer inzetten voor het inwerken van de nieuwe skileraren, coördinatie van de groepslessen voor volwassenen en het optimaliseren van het reilen en zeilen van de skischool. Verder verzorg ik natuurlijk privé skiles, sneeuwschoen wandelen, langlaufles en alle andere voorkomende taken.

Zomer/herfst 2023

In de tussentijd ga ik mijn kennis en vaardigheden aanbieden aan een ieder die als voorbereiding op deelname aan een skileraar opleiding zijn of haar skivaardigheden wil verbeteren zodat de kans op het positief deelnemen aan een skileraar opleiding (nsi/nsl, anwärter of landes) vergroot wordt. Ik doe dat als privé skicoach en werk een compleet trainings- en coachingsprogramma hiervoor uit. Mijn focus ligt daarbij op twee belangrijke zaken: eigen skivaardigheden en schulefahren.

Zomer skiën 2021

In mijn laatste blog was het nog na-winter. De lente sneeuw lag rijkelijk op de bergen en iedere ski-liefhebber zou graag daar geweest zijn. Helaas waren de lockdown maatregelen nog zo streng dat een vakantie verblijf in de Alpen onmogelijk was. Inmiddels zijn we 3-4 maanden verder, is het volop zomer (behalve in Nederland), en zijn we aan de winnende hand ten opzichte van het virus. Vaccins zijn makkelijk te krijgen, testen is een makkie geworden en de strengste maatregelen zijn versoepeld (en deels weer aangescherpt). Ik laat me niet uit over de effectiviteit van de Nederlandse overheid t.a.v. de corona bestrijding, maar laat ik een ding zeggen; wat een ongelofelijke bende hebben onze leiders hiervan gemaakt. Natuurlijk alles was nieuw, niemand had dit op deze schaal meegemaakt, maar wat hebben Hugo en Mark er een zooitje van gemaakt.

Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd?

Van half mei tot begin juli ben ik samen met mijn lieve echtgenote Gabriela in Spanje geweest. Een medische ingreep was noodzakelijk en die wilde we door de eigen specialist in Spanje laten uitvoeren en niet in een afgeschaald Nederlands ziekenhuis. We hebben bijna twee maanden in ons mooie huis in La Zaida gezeten met ons tweetjes en onze lieve hond Jessie. Om de tijd te doden heb ik naast de mantelzorg voor Gabi ook verschillende klusjes in het huis gedaan: schilderen, boompje geplant, lampen en schilderijen opgehangen, familie en vrienden bezocht, gewandeld, hard gelopen, relaxed, etc.

De jongens

Onze jongens zijn in Den Haag gebleven. Ze hebben alledrie hun middelbare school diploma’s gehaald en voor zichzelf gezorgd. Wij zijn super trots op de mannen omdat ze nu verder kunnen met hun plannen. Angel gaat na de zomer naar de universiteit in Rotterdam om economie te studeren, Lucas neemt na twee eindexamens (vmbo en havo) een tussenjaar en Oscar is uit een diep dal geklommen, heeft zijn vmbo diploma gehaald en start na de zomer met een mbo-opleiding ‘meewerkend horeca ondernemer’. Heel binnenkort zal hij de kliniek verlaten waar hij sinds februari woont en gaat hij onder begeleiding zelfstandig wonen in een logeerhuis van Jeugdformaat. Oscar heeft een baantje bij een broodjes- en koffiezaak en ziet de toekomst met positieve blik tegemoet. Mijn lieve moeder heeft tijdens onze afwezigheid in de weekenden voor de jongens gezorgd. De gedeelde zorg (bij ons en de behandelaars van Youz) over onze lange afwezigheid heeft eigenlijk heel positief uitgepakt. De fysieke afstand heeft voor rust en in zekere zin zekerheid gezorgd. Oscar kan nu gemakkelijker, vrijer en met minder stress met ons omgaan.

Terug in Nederland, de skipiste op!

Da dag nadat we terug kwamen in Nederland ben ik weer skiles gaan geven op de indoor skibaan van SnowWorld Zoetermeer. Privé- en groepslessen worden zeven dagen in de week aangeboden. Ik werk momenteel zes dagen in de week. Door de corona omstandigheden hebben veel mensen besloten om niet op vakantie buiten Nederland te gaan. Dag-uitjes worden o.a. ingevuld met skilessen. De speciale ‘summer camps’ worden goed bezocht en dit zorgt voor voldoende werk in deze zomermaanden.

De tweede helft van de zomer 2021

Tot eind augustus is er dus voldoende werk in SnowWorld, in deze laatste maand van de zomervakantie help ik mee bij mijn tennisschool tijdens de zomerpas tennislessen. Kinderen kunnen vijf dagen tennisles krijgen in de ochtend, super leuk! Half september gaan we met Lucas, mijn moeder en haar vriendin Andree nog twee weken terug naar Spanje om de zomer uit te luiden. De skischool heeft mij gevraagd of ik zin heb om vanaf september mee te draaien in het rooster voor ‘club snowworld’. Skiles voor de gevorderde jeugdige en volwassen skiërs. Ik vind dit een hele eer, want het niveau van de cursisten is over het algemeen hoog tot zeer hoog. Zij hebben het reguliere lesaanbod van SnowWorld doorlopen en maken van hun passie voor skiën hun hobby door het hele jaar 1,5 uur skiles per week te krijgen. Voor 75,- euro per maand skiën zij het hele jaar door (les + jaarkaart).

Winter 2021/2022

Voorzichtig kijk ik vooruit naar de aankomende winter. Geen vaste plannen omdat de telkens wisselende omstandigheden met het corona virus en de verschillende varianten iedere planning op de kop kunnen zetten. Wel in de afgelopen tijd wat contact gehad met de skischool in Oostenrijk. Als het kan, dan ga ik zeker naar Oostenrijk. Wanneer en hoe lang is nu niet met zekerheid te zeggen. De thuis situatie ziet er, sinds twee jaar, weer gunstig uit. De jongens lijken hun draai gevonden te hebben, Gabi is tevreden op haar werk dus daar zie ik geen grote obstakels. De pandemie en de bestrijding ervan zullen alles bepalend zijn. Blijven de grenzen open, bereiken we een hoge vaccinatie dekkingsgraad, durven mensen de reis en verblijf naar het buitenland aan, zijn de grote vraagtekens.

Plaatjes!

Wintersport on hold!

Deutsch Übersetzung unter dem niederländischen Text

We zijn nog enkele dagen van de kerstviering verwijderd en weten nog niet wanneer het wintersport seizoen van start mag. Het lijkt wel of de winter 2020 ‘on hold’ staat. Met de verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 corona virus weten we dat de voorlopige planning opnieuw gemaakt kan worden. De verwachtte seizoen start is uitgesteld. Het virus blijft maar zand in de raderen strooien. Hoe vervelend dit ook voor alle ski fanaten is, we moeten ons aan de maatregelen houden want anders stort de gezondheidszorg in en kan er niet meer gezorgd worden voor ernstig zieke mensen.

Continue reading “Wintersport on hold!”

Covid-19 / Corona blijft spelbreker!

Deutsche Übersetzung (google translate) am Ende des niederländischen Textes

Het virus blijft het dagelijks leven beheersen. Van maatregelen naar intelligente lockdown zo in een keer door naar totale lockdown. In 2,5 week worden alle kaarten even flink geschud en zijn we weer terug bij af. Logisch met de toename in besmettingsgevallen en ziekenhuisopnames. Om je heen bespeur je toenemende weerzin om je aan de maatregelen te houden. Het leven wordt ernstig door het virus beïnvloed.

Geen Landes 1 cursus

Mijn geplande Landes 1 cursus van 1 – 12 december bij de vrienden van Snowsports Academy op de Kitzsteinhorn gletscher nabij Kaprun gaat na de persconferentie van de Oostenrijkse minister-president, zeker niet door. Oostenrijk gaat van een intelligente lockdown over op een totale lockdown. Van dinsdag 17 november t/m zondag 6 december wordt Oostenrijk weer op slot gedaan. Alleen de essentiële winkels zijn open, je mag naar buiten om naar het werk te gaan, thuiswerken wordt waar dat kan voorgeschreven, je mag de hond uitlaten, een ommetje maken of zorgtaken uitvoeren maar een ieder wordt opgeroepen om de komende twee weken zo min mogelijk sociale contacten te hebben.

Continue reading “Covid-19 / Corona blijft spelbreker!”