Covid-19 / Corona blijft spelbreker!

Deutsche Übersetzung (google translate) am Ende des niederländischen Textes

Het virus blijft het dagelijks leven beheersen. Van maatregelen naar intelligente lockdown zo in een keer door naar totale lockdown. In 2,5 week worden alle kaarten even flink geschud en zijn we weer terug bij af. Logisch met de toename in besmettingsgevallen en ziekenhuisopnames. Om je heen bespeur je toenemende weerzin om je aan de maatregelen te houden. Het leven wordt ernstig door het virus beïnvloed.

Geen Landes 1 cursus

Mijn geplande Landes 1 cursus van 1 – 12 december bij de vrienden van Snowsports Academy op de Kitzsteinhorn gletscher nabij Kaprun gaat na de persconferentie van de Oostenrijkse minister-president, zeker niet door. Oostenrijk gaat van een intelligente lockdown over op een totale lockdown. Van dinsdag 17 november t/m zondag 6 december wordt Oostenrijk weer op slot gedaan. Alleen de essentiële winkels zijn open, je mag naar buiten om naar het werk te gaan, thuiswerken wordt waar dat kan voorgeschreven, je mag de hond uitlaten, een ommetje maken of zorgtaken uitvoeren maar een ieder wordt opgeroepen om de komende twee weken zo min mogelijk sociale contacten te hebben.

Skiles Snowworld Zoetermeer

In Nederland bij Snowworld Zoetermeer draait de bedrijfsvoering door. Op een aangepaste wijze, met maximaal aantal bezoekers per piste, tijdslots waarin bezoekers de piste op mogen, geen horeca, omkleden op het parkeerterrein, medewerkers met gezichtsmaskers en het ontbreken van de vrolijke wintersport vakantiesfeer maken het geheel tot een beetje eenzame en trieste bedoeling. Toch rekenen we ons gelukkig dat we überhaupt open zijn en mogen skiën. Uit de krant wordt duidelijk dat het 1,5 week geleden weinig had gescheeld of we waren in Nederland ook in een lockdown terecht gekomen met de daarbij behorende sluiting van alle niet essentiële winkels en bedrijven. Ik klaag niet, maar ik vind het wel een moeilijke periode.

Wanneer gaat Oostenrijk weer open?

Tot 6 december alle non-essentiële bedrijven dicht. Dan afwachten of de lockdown het gewenste resultaat heeft behaald en bezien wat wanneer weer gefaseerd open mag. Veel skigebieden hadden de traditionele seizoenopening al uitgesteld tot half december. Maar logistiek is zelfs dat een onzekere planning. Veel werk in de wintersportgebieden is seizoenswerk waar veel buitenlandse werknemers op worden ingezet. Deze werknemers zijn nog niet in Oostenrijk. De winkels, supermarkten, hotels, restaurants, pisten-diensten, skischolen draaien voor een (belangrijk) deel op buitenlandse krachten. De druk om de toeristenbranche aan de slag te laten gaan is natuurlijk groot. Veel geld wordt jaarlijks in deze branche verdiend. Het huidige Oostenrijkse steunpakket dekt 80% van de misgelopen omzetten, maar hoe lang is dat houdbaar.

Blijven de toeristen weg?

De Nederlandse regering raadt buitenlandse reizen tot half januari af. Kerst/Oud en Nieuw skiën zit er voor de Nederlanders niet in. Boekingen zullen waarschijnlijk behoorlijk achter lopen op normale jaren. Mensen wachten af hoe de situatie zich ontwikkelt en zijn bang dat ze wellicht hun aanbetaling kwijtraken. Reisverzekeringen zullen bekijken hoe ze met annuleringen om gaan wanneer skigebieden van de ene kleurcode naar de andere verschieten. Wat doe je als je van niet veilig weer terug naar veilig en dan wellicht weer naar onveilig gaat?

Volhouden!

We moeten in deze moeilijke tijden volhouden. Er schijnt sinds deze week wat licht aan het einde van de tunnel. Een vaccin van erectiepillenboer Pfizer zou 90% dekking geven 😉 . Een wereldwijd vaccinatieprogramma kan volgens de experts snel een jaar in beslag nemen. Toch is dit goed nieuws. Laten we hopen dat het vaccin er snel komt, dat we in een rap tempo een ieder die dat wil kunnen vaccineren en weer terugkeren naar een normaliteit waar we ons een stuk beteren veiliger bij voelen. Cheers.

—————Einde Bericht ————

Deutsche Übersetzung

Covid-19 / Corona bleibt ein Mist!


Das Virus kontrolliert weiterhin den Alltag. Von Maßnahmen über intelligente Sperrung in einem Schritt bis zur vollständigen Sperrung. In 2,5 Wochen werden alle Karten gemischt und wir sind wieder auf dem ersten Platz. Logisch mit der Zunahme von Infektionen und Krankenhauseinweisungen. Überall um Sie herum spüren Sie eine zunehmende Zurückhaltung bei der Einhaltung der Maßnahmen. Das Leben ist ernsthaft vom Virus betroffen.

Kein Landes 1 Kurs


Mein geplanter Landes 1-Kurs vom 1. bis 12. Dezember bei den Freunden der Schneesportakademie am Kitzsteinhorngletscher bei Kaprun wird nach der Pressekonferenz des österreichischen Ministerpräsidenten sicherlich nicht stattfinden. Österreich wechselt von einer intelligenten Sperre zu einer totalen Sperre. Österreich wird vom Dienstag, 17. November bis Sonntag, 6. Dezember wieder gesperrt. Nur die wichtigsten Geschäfte sind geöffnet, Sie können nach draußen gehen, um zur Arbeit zu gehen. Wenn möglich, ist die Arbeit von zu Hause aus vorgeschrieben. Sie können mit dem Hund spazieren gehen, spazieren gehen oder Pflegeaufgaben ausführen. In den nächsten zwei Wochen muss jedoch jeder so wenig wie möglich tun. soziale Kontakte haben.

In den Niederlanden wird bei Snowworld Zoetermeer die Geschäftstätigkeit fortgesetzt. Angepasst, mit einer maximalen Anzahl von Besuchern pro Piste, machen Zeitfenster, in denen Besucher auf die Piste dürfen, kein Catering, Umziehen auf dem Parkplatz, Mitarbeiter mit Gesichtsmasken und das Fehlen der fröhlichen Wintersport-Urlaubsatmosphäre das Ganze ein bisschen einsam und traurig. Trotzdem sehen wir uns glücklich, dass wir überhaupt offen sind und Ski fahren dürfen. Aus der Zeitung geht hervor, dass es vor 1,5 Wochen kaum einen Unterschied gemacht hätte, wenn wir auch in den Niederlanden gesperrt worden wären und alle nicht wesentlichen Geschäfte und Unternehmen geschlossen hätten. Ich beschwere mich nicht, aber ich denke, es ist eine schwierige Zeit.

Wann wird Österreich wiedereröffnet?

Alle nicht wesentlichen Unternehmen schlossen bis zum 6. Dezember. Warten Sie dann ab, ob die Sperre das gewünschte Ergebnis erzielt hat, und prüfen Sie, was in Phasen wieder geöffnet werden kann. Viele Skigebiete hatten die traditionelle Saisoneröffnung bereits auf Mitte Dezember verschoben. Aber Logistik ist auch ein ungewisser Zeitplan. Viel Arbeit in den Wintersportgebieten ist Saisonarbeit, in der viele ausländische Mitarbeiter beschäftigt sind. Diese Mitarbeiter sind noch nicht in Österreich. Die Geschäfte, Supermärkte, Hotels, Restaurants, Skidienste und Skischulen werden (größtenteils) von ausländischen Kräften betrieben. Der Druck, die Tourismusbranche zum Arbeiten zu bringen, ist natürlich groß. In dieser Branche wird jährlich viel Geld verdient. Das derzeitige österreichische Unterstützungspaket deckt 80% der entgangenen Einnahmen ab, aber wie lange kann das nachhaltig sein?

Bleiben die Touristen weg?

Die niederländische Regierung empfiehlt Auslandsreisen erst Mitte Januar. Weihnachten / Silvester Skifahren ist für die Holländer keine Option. Buchungen dürften deutlich hinter den normalen Jahren zurückbleiben. Die Menschen warten darauf, wie sich die Situation entwickelt, und befürchten, dass sie ihre Kaution verlieren könnten. In der Reiseversicherung wird geprüft, wie mit Stornierungen umgegangen wird, wenn Skigebiete von einem Farbcode in einen anderen wechseln. Was tun Sie, wenn Sie von unsicher zurück in sicher und dann vielleicht wieder unsicher gehen?

Warten Sie mal!

Wir müssen in diesen schwierigen Zeiten durchhalten. Seit dieser Woche scheint am Ende des Tunnels etwas Licht. Ein Impfstoff des Erektionspillenbauern Pfizer würde eine 90% ige Abdeckung bieten ;-). Ein globales Impfprogramm kann laut Experten schnell bis zu einem Jahr dauern. Trotzdem sind das gute Nachrichten. Hoffen wir, dass der Impfstoff bald kommt, dass wir jeden, der ihn will, schnell impfen und zu einer Normalität zurückkehren können, die uns das Gefühl gibt, viel sicherer zu sein. Prost.

——-Ende der Nachricht——-