Indoor seizoen bijna voorbij!

Het indoor winter skiseizoen is al weer bijna voorbij. Het zwaartepunt ligt vooral op kennismaken en eerste lessen volgen. Natuurlijk zijn er ook ervaren skiërs die hun skitechniek even willen opfrissen voordat zij op vakantie gaan. Maar het merendeel van de lessen is gericht op ‘de eerste keer’ en alvast een begin maken met de skilessen.

Drukte

Druk is het geweest de afgelopen maanden. Veel groeps- en privélessen. Ik heb de afgelopen periode vaak vijf dagen in de week les gegeven, voornamelijk de avonden en alle zaterdagen. De groepslessen zijn erg leuk om te geven omdat je drie of vier weken achter elkaar met dezelfde groep mensen mag werken. In tegenstelling tot de privélessen waarin je een leerling slechts eenmaal les geeft, kun je met de groepslessen over een langere periode de vorderingen zien. Ik vind het altijd een mooi streven om aan het einde van de reeks lessen met de groep beginners minimaal een keer de rode, steile piste af te dalen.

Privéles

Klanten kiezen veel of vaak voor privéles omdat zij in dat uur alle aandacht krijgen die nodig is voor het aanleren of verbeteren van hun techniek. Les geven aan meerdere personen die soms wat onderling niveau verschil hebben is en blijft een leuke uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je de aandacht eerlijk verdeelt en niet te veel aandacht geeft aan de minst goede skiër uit de groep. Ik doe dat door standaard oefeningen voor de betere skiërs uit te breiden met nieuwe elementen. Zo doet iedereen in de basis dezelfde oefening maar geef ik extra opdrachten aan de klanten die dat aankunnen en er aan toe zijn.

Trainen

Met enkele collega’s train ik een keer per week in de skihal. Wij willen allemaal beter worden en hebben de ambitie om het volgende skileraar diploma te halen. Het programma bestaat vaak uit het nadoen van verschillende oefeningen die we op youtube vinden. We maken ook gebruik van oefeningen die we de verschillende wedstrijdskiteams zien doen. Verschillende avonden in de week wordt er door teams getraind in Zoetermeer. Dit zijn natuurlijk veel oefeningen gericht op snelheid, maar ook normale oefeningen gericht op balans, houding, en techniek. Ik ben begonnen met mezelf aan te leren om op een ski te skiën. Dat lukt me nu aardig, maar het zijn geslipte bochten nog niet gecarvede. Ik ben begonnen op piste een maar het lukt mij nu om piste drie op een ski af te komen.

Skicursus in Oostenrijk

In de tweede helft van maart neem ik deel aan twee skicursussen in Oostenrijk. Snowsportsacademy organiseert een cursus reuzenslalom en moguls. Ik wil deze twee cursussen gebruiken als voorbereiding op het behalen van het volgende skileraar diploma ‘Landes 1’ in mei dit jaar. Reuzenslalom en moguls heb ik weinig tot nooit geoefend. Vorig jaar hebben we in de lerarentraining een enkele keer slalom geoefend, maar moguls (of buckel) is nooit aan bod gekomen. Wanneer deze twee cursussen goed verlopen schrijf ik me in voor de mei cursus voor het ‘Landes 1’ diploma. Er zijn meerdere collega’s die ook de mei cursus gaan volgen. In Snowworld oefen in in de avond vaak mijn vaardigheden op de hobbelige rode piste. Het is bij lange na nog geen mogul piste maar lijkt er wel wat op. Een rechte lijn naar benden skiën en je hielen naar je achterwerk optrekken kun je er goed oefenen.

Toch nog Obertauern?

Tussen de twee cursussen in maart heb ik een kleine week vrije tijd. Ik ben niet van plan om dan ‘even’ op en neer te rijden naar Den Haag, dus heb ik de skischool in Obertauern gevraagd of ik deze dagen daar door kan brengen. Ik ben van harte welkom! Dus als alles meezit toch nog even Obertauern in winterseizoen19/20.

Laatste maand!

Half maart naar Oostenrijk dus nog vier weken les geven in Zoetermeer. Zwaartepunt zal waarschijnlijk de week van de voorjaarsvakantie zijn. Ik ben de gehele week ingeroosterd op de kidssnowfun weken, een vakantieprogramma voor de kids waarin ze vijf dagen skiles en vermaak krijgen aangeboden. Daarna zal het, denk ik, rustiger worden met de hoeveelheid aanvragen. Komt mij wel goed uit, want dan kan ik me wat meer op de andere activiteiten storten zoals de glashandel en het naderende tennisseizoen!

Deutsche Übersetzung folgt unten!

Innensaison fast vorbei!

Die Indoor-Winterskisaison ist fast wieder vorbei. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Kennenlernen und Befolgen der ersten Lektionen. Natürlich gibt es auch erfahrene Skifahrer, die ihre Skitechnik vor dem Urlaub auffrischen wollen. Der Großteil des Unterrichts konzentriert sich jedoch auf “das erste Mal” und beginnt bereits mit dem Skikurs.

Menschenmassen

Es war in den letzten Monaten beschäftigt. Viele Gruppen- und Privatstunden. Ich habe in der Vergangenheit oft fünf Tage die Woche unterrichtet, hauptsächlich abends und an allen Samstagen. Die Gruppenstunden sind sehr schön zu geben, da Sie drei oder vier Wochen hintereinander mit derselben Gruppe von Menschen arbeiten können. Im Gegensatz zu den Privatstunden, in denen Sie einen Schüler nur einmal unterrichten, können Sie den Fortschritt über einen längeren Zeitraum mit den Gruppenstunden verfolgen. Am Ende der Unterrichtsreihe mit der Gruppe der Anfänger halte ich es immer für eine gute Idee, mindestens einmal den roten, steilen Hang hinunterzugehen.

Privatunterricht

Kunden entscheiden sich oft oder oft für Privatstunden, weil sie in dieser Stunde die Aufmerksamkeit erhalten, die sie benötigen, um ihre Technologie zu lernen oder zu verbessern. Das Unterrichten mehrerer Personen, die manchmal unterschiedliche Niveaus haben, ist und bleibt eine lustige Herausforderung. Wie stellen Sie sicher, dass Sie die Aufmerksamkeit fair aufteilen und dem am wenigsten guten Skifahrer in der Gruppe nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken? Ich mache das, indem ich Standardübungen für die besseren Skifahrer mit neuen Elementen erweitere. Auf diese Weise macht jeder in den Grundlagen die gleiche Übung, aber ich gebe den Kunden, die damit umgehen können und bereit sind, zusätzliche Aufgaben.

Zu trainieren

Mit einigen Kollegen trainiere ich gelegentlich in der Skihalle. Wir alle wollen besser werden und haben den Ehrgeiz, das nächste Skilehrerdiplom zu bekommen. Das Programm besteht oft aus der Nachahmung verschiedener Übungen, die wir auf Youtube finden. Wir verwenden auch Übungen, die wir von den verschiedenen Wettkampfskiteams sehen. Mehrere Abende pro Woche werden von Teams in Zoetermeer trainiert. Dies sind natürlich viele Übungen, die sich auf Geschwindigkeit konzentrieren, aber auch normale Übungen, die sich auf Gleichgewicht, Haltung und Technik konzentrieren. Ich begann damit, mir selbst das Skifahren beizubringen. Ich kann das jetzt gut schaffen, aber sie sind noch nicht gebogen. Ich habe auf Piste 1 angefangen, aber jetzt schaffe ich es, mit einem Ski auf Piste 3 zu kommen.

Skikurs in Österreich

In der zweiten Märzhälfte nehme ich an zwei Skikursen in Österreich teil. Die Schneesportakademie organisiert einen Riesenslalom- und Buckelkurs. Ich möchte diese beiden Kurse als Vorbereitung auf das nächste Skilehrerdiplom “Landes 1” im Mai dieses Jahres nutzen. Ich habe Riesenslalom und Buckel wenig oder nie geübt. Letztes Jahr haben wir einige Male Slalom in der Lehrerausbildung geübt, aber Buckelpiste (oder Schnalle) wurde nie besprochen. Wenn diese beiden Kurse gut verlaufen, werde ich mich für den Mai-Kurs für das “Landes 1” -Diplom anmelden. Es gibt mehrere Kollegen, die ebenfalls den Mai-Kurs verfolgen werden. In Snowworld übe ich meine Fähigkeiten oft abends auf dem holprigen roten Lauf. Es ist kein Buckelhang, aber es sieht aus wie etwas. Sie können eine gerade Linie bergab üben und Ihre Fersen nach unten ziehen.

Noch Obertauern?

Zwischen den beiden Kursen im März habe ich eine Woche frei. Ich werde nicht nach Den Haag “auf und ab fahren”, also habe ich die Skischule in Obertauern gefragt, ob ich diese Tage dort verbringen könnte. Ich bin sehr willkommen! Also wenn alles noch gut geht Obertauern in der Wintersaison 19/20.

Letzten Monat!

Mitte März nach Österreich also vier Wochen in Zoetermeer unterrichten. Der Schwerpunkt wird wahrscheinlich die Woche der Frühlingsferien sein. Ich habe die ganze Woche über für die Kinder Schneespaßwochen geplant, ein Ferienprogramm für die Kinder, in dem ihnen fünf Tage Skikurs und Unterhaltung angeboten werden. Danach denke ich, dass es mit der Anzahl der Anwendungen leiser wird. Ich mag es, weil ich mich dann mehr auf die anderen Aktivitäten wie den Glashandel und die bevorstehende Tennissaison konzentrieren kann!